در صورتی که پول از حساب شما کسر شد و به صفحه پرداخت موفق انتقال پیدا نکردید تا 72 ساعت صبر بفرمایید پول توسط بانک به حسابتان برگشت خواهد خورد در صورتی که در دانلود فایل مشکلی داشتید با ایمیل زیر مکاتبه کنید
myposhtibaniha@gmail.com